×

Ostrzeżenie

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_tags, Nie znaleziono komponentu..

Produkcja Roślinna

produkcja roslinna

Produkcja Roślinna – tu wszystko się zaczyna

Nie byłoby hasła „Od pola do stołu...” gdyby nie było w Agrofirmie produkcji roślinnej. To właśnie na polach i łąkach użytkowanych przez Agrofirmę rozpoczyna się spółdzielcza gospodarka.

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo gospodaruje na 12.826,16 hektarach (w tym grunty własne – 10.702,40 ha, dzierżawione 2.123,76 ha). Produkcja roślinna prowadzona jest w sześciu Zakładach Rolnych : Witkowo, Przewłoki, Reńsko, Stargard, Bralęcin, Rzeplino (posiadających dodatkowo filie). Grunty Agrofirmy Witkowo położone są w 46 obrębach geodezyjnych, w 14 gminach i miastach (najwięcej w gminach: Dolice, Stargard Szczec., Przelewice i Warnice). Rozłóg gruntów jest na ogół korzystny a tylko w jednym Zakładzie uciążliwy, ze względu na teren górzysty, kamieniste i piaszczyste grunty orne oraz rozdrobnienie kompleksów glebowych.

Z ogólnej powierzchni obszar 11.989 ha (93,5%) stanowią użytki rolne w tym: grunty orne 8.742 ha, łąki i pastwiska trwałe 3.042 ha.

Agrofirma stara się wykorzystywać rolniczo jak największy odsetek swojej powierzchni. Na gruntach prowadzona jest wysokotowarowa produkcja roślinna, posadowione są bazy Zakładów Rolnych wraz z całym zapleczem technicznym i socjalno-administracyjnym. Zlokalizowane są także fermy zwierząt (bydła, trzody, drobiu) magazyny zbożowe i paszowe, zbiorniki i płyty obornikowe, suszarnie i mieszalnie pasz, zakłady przetwórcze i handlowe.

Na gruntach ornych najwięcej bo około 5.000 ha jest przeznaczanych w Agrofirmie pod uprawę zbóż, które stanowią główny surowiec w należącej do Spółdzielni Mieszalni Pasz. Następnie 2.000 do 2.500 ha jest przeznaczanych pod uprawę rzepaku, którego część trafia do własnej tłoczni, gdzie jest przerabiana na olej i makuch zużywany następnie do produkcji pasz a pozostały rzepak jest sprzedawany. Około 650 ha jest przeznaczanych pod uprawę buraka cukrowego, który jest sprzedawany do pobliskiej cukrowni w Kluczewie. Obszar około 700-800 ha jest w Agrofirmie zarezerwowany na uprawę kukurydzy na kiszonkę dla bydła. Na użytkach zielonych prowadzony jest wypas bydła oraz zbierane są 4 pokosy trawy na sianokiszonkę i siano dla ponad 9.000 szt bydła. Produkcja roślinna w Agrofirmie jest prowadzona w oparciu o wieloletnie doświadczenia kadry spółdzielni oraz najnowsze zdobycze nauk rolniczych. Spółdzielnia szczególną uwagę przykłada do odpowiedniego zmianowania i doboru odmian, precyzyjnego nawożenia naturalnego i mineralnego oraz integrowanej ochrony roślin. Wszelkie prace wykonywane są nowoczesnym i wysokowydajnym sprzętem najlepszych światowych marek.

W latach o normalnym przebiegu pogody Agrofirma osiąga średni plon zbóż na poziomie 75q z ha oraz plon rzepaku 40-45q z ha. Plon buraków cukrowych przekracza 700q z ha.

Agrofirma Witkowo wyznaje zasadę, że ziemia powinna rodzić wysokie plony a jednocześnie dawać zatrudnienie osobom ją uprawiającym. Dlatego w Spółdzielni nie znajdziemy gruntów użytkowanych ekstensywnie lub tylko dla pozoru w celu otrzymania jak najwyższych dopłat unijnych. Dzięki temu, że witkowska ziemia rodzi do 50.000 ton zbóż i rzepaku rocznie, 47.000 ton buraków i 150.000 ton zielonek traw i kukurydzy liczne grono spółdzielców ma stałe zatrudnienie a olbrzymia spółdzielcza hodowla zwierząt jest zaopatrywana w doskonałej jakości własne pasze. Tak więc śmiało można powiedzieć, że ziemia jest głównym filarem i podporą spółdzielczej gospodarki.

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

praca animacja

banerek wolowina kulinarna v02

Sprawdź Promocje!

  Obowiązuje w dnia 30.03.2020 r.

Parówki drobiowe  8,57 zł/kg
 Filet św. 12,99  zł/kg
 Porcja ros.  1,99  zł/kg
     

 

 

 

 

rok-zal-module

Polub nas na Facebook'u